Oferta

Firma „STALEX” koncentruje swoją działalność przede wszystkim na robotach związanych z realizacją inwestycji przemysłowych takich jak:

    wykonawstwo konstrukcji stalowych;
    montaż konstrukcji stalowych;
    montaż maszyn przemysłowych, linii technologicznych, suwnic, kominów;
    roboty ogólno-budowlane (fundamentowe, murarskie, tynkarskie);
    wykonawstwo fundamentów pod maszyny o dużym stopniu skomplikowania;
    roboty malarskie i antykorozyjne;
    roboty dekarsko-blacharskie i elewacyjne;
    wykonanie i montaż obudów i ekranów dźwiękochłonno-izolacyjnych;
    projektowanie w zakresie wszystkich branż budowlanych.

Wycenę na wykonywane prace opracowujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych lub na podstawie dwustronnych uzgodnień.

Zapewniamy całkowite zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do wykonania robót jak również generalny nadzór budowy od momentu projektowania do ostatecznego odbioru.